Lawista

Accomplish your vision by law

Om oss

Vårt team på Lawista, bestående av juriststudenter, brinner för att tillhandahålla gratis juridisk rådgivning för allmänheten. Med vår tydliga vision, att göra rättvisa tillgänglig för alla, strävar vi efter att erbjuda rådgivning anpassad till din situation. Vi hjälper dig navigera genom komplexa juridiska problem och ser till att dina rättigheter skyddas på bästa möjliga sätt. I det fall vi anser att du behöver kontakta en specialist, hänvisar vi dig till en jurist inom ditt rättsliga problem. Vi förstår att språk kan vara en barriär, därför erbjuder vi också rådgivning på olika språk. Kontakta oss idag för att få den juridiska hjälp du behöver.

Våra Rättsområden

Familjerätt

Familjerätten innehåller bland annat bodelning- och vårdnadsfrågor, men även frågor rörande arv och testamente.

Avtalsrätt

Det juridiska området som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtalsgiltighet samt avtalstolkning.

Köprätt

Vad händer om det uppstår ett fel i vara? När är köparen skydlig att betala? Hur anmäler man ett fel? Dessa frågor hör till köprätten.

Straffrätt

Tar sikte på den offentliga sektorn. Hit hör frågor gällande vad som utgör ett brott, påföljder och rättsprocesuella regler. 

Med mera

Välkommen med dina frågor gällande jurdik!

Ställ en fråga

Scroll to Top